مكتبة طلبة الرياضيات والإعلام اللآلى

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا ان يكون موضوعي هدا صرحا علميا لوضع أهم الكتب التي تخدم ميدات الرياضيات والاعلام الالي
على بركة الله اضع اول مجموعة راجية منكم التفاعل وبالتوفيق للجميع

هده بعض المولقع المفيدة لطلبة الرياضيات والاعلام الالي
وأرجوا منكم إثراء الموضوع
:MI إعلام الي ورياضيات
http://www.zshare.net/download/545691666e39d0c7/

les math en téte : Algébre
telecharger
http://www.megaupload.com/sa/?d=M0QU8VCY

كل مايخص المقاييس التي ستدرسها عبر هدا الرابط
http://www-inf.univ-sba.dz/Programme LMD MI.pdf
 
آخر تعديل:

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
32
وفيك بارك الله

شكرا على المرور الطيب....أرجو التفاعل بين الطلبة
 

محب بلاده

:: عضو فعّال ::
إنضم
6 جويلية 2009
المشاركات
1,666
النقاط
43
ممكن اخي تغيير الرابط لانه محذوف وجزاك الله خيرا

mi رياضيات واعلام أليممكن دروس السنة الأولى وكذا الاختبارات والمعاملات وبارك الله فيك
 

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
32
آخر تعديل:

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
32
معاملات مقاييس سنة أولى تخصص الرياضيات والاعلام الالي

معاملات مقاييس سنة أولى تخصص الرياضيات والاعلام الالي

السداسي الاول:
الوحدة الأولى:
تحلـــــــيل:المعــــــامل 6
جبــــــــر:المعـــــــــامل3
الاعلام الالي :المعامل6

الوحدة الثانية:
الميكانيك:المعـــــــــامل3
الكهربــــاء:المعــــــــامل3
الفيزيـــــاء:المعــــــــامل3


الوحدة الثالثة:
انجليــــزية:المعــــــامل1.5
فرنســــية:المعــــــامل1.5
birotique:المعــــــامل3

رصـــــــــــــــــــــــــــــــــيد السداسي الأول =30


السداسي الثاني:
الوحدة الأولى:
تحليــــل:المعـــــــــامل 4
الجبـــــر:المعـــــــــامل4
الإحصــاء:المعـــــــامل4

الوحدة الثانية:
strecture de machine:المعامل3
calcul formel:المعـــــــــــــامل3
اعلام آلــــــــي:المعــــــــــامل 6

الوحدة الثالثة:
انجليــــــــزية: المعــــــــــامــــل2
histoires des siences:المعامل2
technologie de web:المعامـــل2

 

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
32
le programe

programe

· Analyse 1
- Nombres réels et nombres complexe.
- Suites et limites.
- Fonctions à une variable réelle, continuité, dérivabilité.
- Théorème des accroissements finis
- Formule de Taylor et développements limités
- Fonctions élémentaires


· Algèbre 1
- Rappels sur l'anneau Z (théorème de Bézout, équations diophantiennes, idéaux,
congruences)
- Applications d'ensembles: injection, surjection, bijection, image réciproque, restriction,
prolongement, représentation.
- Relations binaires sur un ensemble: équivalence, ordre.
- Structures algébriques: monoïde, demi-groupe, groupe, exemples.
- Homomorphismes de groupes, isomorphismes, endomorphismes,
automorphismes, exemples.
- Anneau de polynômes Z[X], R[X], C[X], zéros, polynômes irréductibles.

______________________________ _________________________
Algèbre 1
- Rappels sur l'anneau Z (théorème de Bézout, équations diophantiennes, idéaux,
congruences)
- Applications d'ensembles: injection, surjection, bijection, image réciproque, restriction,
prolongement, représentation.
- Relations binaires sur un ensemble: équivalence, ordre.
- Structures algébriques: monoïde, demi-groupe, groupe, exemples.
- Homomorphismes de groupes, isomorphismes, endomorphismes,
automorphismes, exemples.
- Anneau de polynômes Z[X], R[X], C[X], zéros, polynômes irréductibles.
Informatique 1
Objectif :
L'objectif de cette première unité d'introduction à la discipline informatique est de
permettre aux étudiants de mieux comprendre les principes de fonctionnement
d'une machine et d'un logiciel, ainsi que certains principes de base de la
programmation.
oInitiation aux concepts fondamentaux de fonctionnement d’un ordinateur :
présentation des composants de base d’une machine et des relations entre ces
différents composants.
oInitiation à l’algorithmique et à la programmation :
- Connaître ce qu’est un algorithme, la démarche algorithmique et les énoncés
nécessaires à sa représentation en pseudo code.
- Comprendre le fonctionnement de l’exécution d’un programme
- Appliquer les techniques et les règles de programmation en langage C
(l’apprentissage du langage C) se fera progressivement en TD et TP.
Programme :
o Introduction à l’informatique
- Structure d’un ordinateur
- Représentation de l’information
- Calcul d’expressions logiques
o Mécanismes d’exécution d’un programme :
- Instructions
- Phase d’élaboration d’un programme
o Conception d’algorithme
- Processus de résolution d’un problème.
- Entrée/ Sortie et Variables
- Structures de contrôle
o Langage Algorithmique
o Découpage en sous programmes
o Structures de données
- Tableaux
- Chaînes de caractères
- Fichiers
______________________________ ___________
· TP Bureautique
Objectif :
Apprentissage de l’interface graphique Windows (Système Windows), et des
outils de bureautique pour la conception de documents sous différents
formats : Word, Scientific Word, PowerPoint, Excel, FrontPage.
Familiarisation avec les services d’Internet : Internet Explorer (navigation
sur Internet), Moteurs de recherche (Google, Altavista, …), Messagerie
électronique, …
______________________________ _____________________
· Techniques d’expression et de communication
- Techniques d’expression écrite : mémoire, rapport, synthèse, etc.
- Techniques d’expression orale : soutenance, exposé, utilisation des moyens
de communication modernes. Expression et communication dans un
groupe.
______________________________ _______________________
· Anglais 1
- Amélioration de la compétence linguistique générale sur le plan de la
compréhension et de l’expression
- Acquisition du vocabulaire spécialisé de l’anglais informatique.
 

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
32

second semester
______________________________ __________
· Analyse 2
- Intégrales définies, primitives.
- Equations différentielles du 1er
et 2ème
ordre à
Coefficients constants.
______________________________ ___________________
· Algèbre 2
- Espaces vectoriels de dimension finie, bases, sous-espaces.
- Applications linéaires, matrice d'une application linéaire.
- Déterminants.
- Applications aux systèmes d'équations linéaires, système de
Cramer.
- Opérations sur les matrices.
______________________________ ______________________
· Statistique descriptive
Chapitre 1. Séries statistiques à une variable
1- Population. Individu. Echantillon. Caractères quantitatifs,
Variables statistiques discrètes et continues.
2- Effectif. Fréquence. Pourcentage.
3- Effectif cumulé. Fréquence cumulée.
4- Représentations graphiques: diagramme à bande, diagramme circulaire,
diagramme en bâton. Polygone des effectifs (et des fréquences). Histogramme.
Courbes cumulatives.
5- Caractéristiques de position: mode, moyenne arithmétique, moyenne harmonique,
moyenne géométrique, médiane.
6- Caractéristiques de dispersion: étendue, variance et écart-type, coefficient de
variation, quartiles, étendue interquartile.
7- Représentation graphique des résultats à l'aide du box-plot.
Chapitre 2. Séries statistiques à deux variables
1- Tableaux de données (tableau de contingence). Nuage de points.
2- Distributions marginales et conditionnelles. Covariance.
3- Coefficient de corrélation linéaire. Droite de régression et droite de Mayer.
4- Courbe de régression, couloir de régression et rapport de corrélation.
5- Ajustement fonctionnel.
______________________________ _____________________________
· Informatique 2

Programme :
o Rappel
o Manipulation de tableaux
- Méthodes de recherche
- Méthodes de tri
- Notion de complexité
o Manipulation de fichiers
- Les structures d’enregistrements
- Traitements de fichiers structurés
o Allocation dynamique
o Structures de données : listes
o Structures de données : piles
______________________________ _________________________
· Calcul Formel
1. Introduction à la programmation fonctionnelle
2. Notions fondamentales
1. L’interprétation et l’évaluation
2. La fonction
3. Les types
4. La récursivité
5. La liste
3. Présentation du langage CaML
1. La boucle d'interprétation
2. L'évaluation
3. Définition des fonctions
4. La précédence des opérateurs
5. Déclaration de types
6. Récursivité
7. Filtrage
8. Exceptions, fonctions partielles
9. Les listes
4. Polymorphisme et ordre supérieur
1. Fonctions currifiées
2. Polymorphisme
TP :
- Apprentissage d’un langage de calcul scientifique (Mathématica, …)
- Quelques techniques de résolution des problèmes numériques,
- Evaluation des performances (prévision/efficacité) d’une méthode de calcul.
______________________________ _________________________
· Structure Machine
.
Plan du cours:
Partie 1
- Les systèmes de numération
- Les conversions entre ces systèmes
- Les opérations de base (base 2, base 16, base 8)
· Addition
· Soustraction
· Multiplication
· Division
· Le complément à 1 et 2
· Les différents codages
Partie 2 : Algèbre de Boole
ß Définition
ß Définition axiomatique de l’algèbre de Boole
ß Théorèmes et propriétés de l’algèbre de Boole
· Principe de dualité
· Théorèmes fondamentaux
· Précédence des opérateurs
· Diagramme de Venn
ß Fonctions booléennes
· Manipulations algébriques
· Complément d’une fonction
ß D’autres Opérateurs Binaires
Simplification des fonctions booléennes
ß Méthode de Karnaugh
ß Table à deux et trois variables
oPropriété des carrés adjacents
ß Table à quatre variables
ß Table à cinq et six variables
ß Simplification en produits de somme
ß Conditions indéfinies et fonctions incomplètes
ß Méthode de Quine – Mc Cluskey
oDétermination des monômes premiers
oSélection des monômes premiers
Les circuits combinatoires
ß Analyse d’un circuit combinatoire
ß Synthèse d’un circuit combinatoire
Exemple : Additionneur .
Un circuit particulier : les Multiplexeurs / Demultiplexeurs
______________________________ ____________________
· Technologie Web
- Introduction à l’Internet
- Réseau et Communication
- Introduction au Word-Wide-Web (WWW) : technologies Web, protocole
HTML , format d’une page web, outils de création d’un site web
- Technologies des données : son, image, animation et vidéo, outils pour le
développement multimédia
- Interactivité sur le Web : rôle des applets
______________________________ ______________________
· Histoire des Sciences

Programme :
I. Apparition de la science, ses caractéristiques
a) Naissance et développement des activités scientifiques,
b) Interaction entre science et société.
II. Les sciences dans les civilisations anciennes
a) Contenu des sciences dans la civilisation babylonienne
astronomie, mathématiques, botanique),
b) Contenu des sciences dans l'ancienne civilisation égyptienne
astronomie, mathématiques, architecture, chimie),
c) Quelques aspects de la civilisation indienne et chinoise.
III.Les sciences dans la civilisation grecque
a) Ecoles philosophiques grecques,
b) Euclide et le livre des Eléments,
c) Diophante et la science du nombre,
d) Ptolémée et l'astronomie,
e) Archimède et la méthode infinitésimale,
f) Apollonius et les coniques
g) Hippocrate et les sciences médicales.
IV. Les sciences dans la civilisation arabe
a) Traduction en arabe d'ouvrages scientifiques écrits dans diverses
b) L'algèbre ou la naissance d’une nouvelle discipline,
c) Les sciences expérimentales chez les arabes (mécanique, optique, chimie,
botanique, agriculture, médecine…).
V. Les sciences dans la civilisation européenne
a) Traduction en latin d'ouvrages scientifiques arabes et circulation des
sciences grecques et arabes en l'Europe,
b) Introduction à la période de la renaissance en Europe (Fibonacci, Léonard
de Vinci, Cardan, Galilée, Copernic),
c) Introduction à la période de la révolution scientifique en Europe (Pascal,
Descartes, Leibniz, Newton).
 

noureddine4

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جوان 2009
المشاركات
106
النقاط
507
بارك الله فيك أختي الكريمة جعلها الله في ميزان حسناتك
 

nour mary

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 جوان 2010
المشاركات
1,247
النقاط
37
العمر
28
بارك الله فيك اختي
شكرا على الافادة
 

Aziz88

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2012
المشاركات
17
النقاط
3
العمر
32


شكرااااااااااااا لك .... حقيقة موضوع رائع
بارك الله فيك
 

prïηςεšše ŝóÛsỐυ

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
512
النقاط
37
بـآركـ الله فيكـِ أختي
موضوع قيمـ ,,

مي حابا نسقسيكـ :
احنا رانا نقرو كل شيء بالفرنسية في البليدة نقرآ أولى , و كاين حوايج ما نفهمهومش و برنامج مازال مافهمتوش تان
تقدري تقوليلي وراهم مواد تاع حفاظة و تاع فهامة
و option ; واش نقرآو فيهـآ ؟؟
و تحليل راني خايفة منه و الله ,
كاش نصائح بما انكـ مجربة هدي شعبة ؟؟؟
و لك جزيل الشكر​
 

اسماعيل22

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جوان 2011
المشاركات
1,764
النقاط
111
العمر
27
محل الإقامة
sidi bel abbes
الجنس
ذكر
يا ريت تفهمونا عليها اكثر حاب نعرف من بعد في السنة الثانية عند اختيار اختصاص معين ما هي المواد لي ندرسوها ,,,, وحاب نعرف ما هي السبل الصحيحة للدراسة يعني بعض التوجيهات اللي تساعدنا ان امكن و شكرا ^__^
 

Angel flower

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 جوان 2010
المشاركات
109
النقاط
7
رد: مكتبة طلبة الرياضيات والإعلام اللآلى

الله يعطيك العافية

بارك الله فيك​
 
Top